Yang family photos

9c8c03c58fa27fb_w431_h576

Yang Luchan (1799-1872)

89f04775hae22a908c46b690

Yang Jianhou (1839-1917)

89f04775habba817442a6690

Yang Shaohou (1862-1930)

shaohou

Yang Shaohou (1862-1930)

yang-chengfu-1928-portrait-2

Yang Chengfu (1883-1936)

portraet-af-yang-chengfu

Yang Chengfu

yang-chengfu-taijiquan-shiyongfa-frontpage

Cover of  the original edition of Yang Chengfus book

楊澄甫先生著
留自用
太極拳使用法
黃居素署

yang_cheng-fu

Yang Chengfu (first set of pictures)

822582

Yang Chengfu

pushhandsyang-chengfu1

Yang Chengfu and Xu Yusheng

pushhandsyang-chengfu2 yang-chengfu-chen-weiming-and-leung-king-yu

Yang Chengfu

yang-chengfu-og-zhang-qinling

Yang Chengfu and Zhang Qinlin 張欽霖

tzl%20and%20ycf

Yang Chengfu

dccf5f9e393d7af97280d9e793768cc7

Yang Chengfu

36244c0ddfe12963a8c91c0eb24343b2

Yang Chengfu

4175_1_8

Yang Chengfu

474f67e0e85f6ffc7dcf78b614cf1e42

Yang Chengfu

59cd9b2e199df27d8f04c15420fcb933

Yang Chengfu

e5a4aae6a5b5e7ad94e5958f-portrait-5

10f0e99fc8a

Yang Chengfu, Sun Lutang, Tian Zhaoling a.o.

 

zhao-you-bins-father-zhao-bin-with-yang-chen-fu

Yang Chengfu

yeungsauchung

Yang Shou-Chung

yang-tai-chi-school

Yang Chengfu, Yang Shaohou, Sun Lutang, Wu Jianquan, Chen Weiming and Tung Ying-Chieh.

yanggruppo
yang-chengfu-fam1911